Strona korzysta z plików cookies, przetwarza dane, w tym profilowane w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie TDA Energy Sp. z o.o. 97-330 Poniatów, ul. Piotrkowska 32A

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Text...

 Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

97-300 Piotrków Tryb., ul. Wolborska 21


Mój Prąd – jak złożyć wniosek?

Program priorytetowy Mój Prąd to szansa dla każdej osoby fizycznej, która założyła niedawno (od 23 lipca b.r.) instalację fotowoltaiczną lub planuje jej montaż w najbliższym czasie. Możliwość uzyskania dotacji do 5 tysięcy złotych (do 50% kosztów kwalifikowanych) to okazja, z której żal byłoby nie skorzystać. Kto może ubiegać się o dotację? Kiedy, gdzie i jak złożyć wniosek? O tym wszystkim przeczytasz w tym artykule.

moduły fotowoltaiczne

Kto może skorzystać z dotacji z programu Mój Prąd?


Program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, które energię elektryczną wytwarzają na własne potrzeby (dla istniejących budynków mieszkalnych) oraz mają podpisaną umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dodatkowe warunki to:


 • Zainstalowana moc elektryczna instalacji musi mieścić się w przedziale od 2 kW do 10 kW.
 • Instalacja nie mogła zostać zakończona przed dniem 23.07.2019 r.
 • Projekt musiał zostać zakończony przed dniem złożenia wniosku.
 • Zainstalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Instalacja fotowoltaiczna nie może być finansowana z innych środków publicznych (np. w ramach programu „Czyste Powietrze”).
 • Użytkowanie instalacji (w lokalizacji podanej we wniosku) przez beneficjenta dotacji musi trwać przez minimum 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.


Program Mój Prąd nie dotyczy projektów służących zwiększeniu mocy istniejących wcześniej instalacji fotowoltaicznych.


Dokumenty wymagane do starania się o dotację w ramach programu Mój Prąd


Dokumenty, które należy złożyć, by otrzymać dofinansowanie to:


 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej programu Mój Prąd.
 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Na fakturze należy umieścić adnotację: „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”.
 • Dowód zapłaty/oświadczenie o dokonanej zapłacie faktury.
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), które potwierdza montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii, w którym został zainstalowany. Wzór zaświadczenia jest dostępny na stronie internetowej programu Mój Prąd, w tej samej sekcji, w której znajduje się wzór samego wniosku o dofinansowanie.
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy (dostępne na wspomnianej wcześniej stronie programu Mój Prąd).
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (jeśli wnioskodawca ma odpowiednie kwalifikacje i zamontował instalację fotowoltaiczną samodzielnie).


W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd?


Osoby starające się o dofinansowanie w ramach I naboru muszą złożyć wymagane dokumenty do 20.12.2019 r. Wszystkie wnioski muszą zostać podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę i wypełnione elektronicznie lub długopisem drukowanymi literami. Można je dostarczyć na jeden z 3 sposobów:


 • Osobiście


Wersję papierową wniosku i pozostałe dokumenty należy umieścić w kopercie z adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”” i dostarczyć do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieszczącego się przy ulicy Konstruktorskiej 1 w Warszawie. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.


 • Pocztą lub kurieremWszystkie wymagane dokumenty w kopercie z adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”” należy wysłać na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa


Za dzień wpływu wniosku uważany jest dzień rejestracji wniosku w kancelarii NFOŚiGW.


 • Elektronicznie


Od 21 października możliwe jest złożenie wniosku przez internet, korzystając z profilu zaufanego lub e-dowodu. W tym celu należy przygotować elektroniczne wersje wszystkich dokumentów wymienionych w sekcji „Dokumenty wymagane do starania się o dotację w ramach programu Mój Prąd” (od punktu 2). Następnie musimy zalogować się do panelu Mój GOV na portalu gov.pl i wypełnić wniosek umieszczony na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek o dofinansowanie”. Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu wymaganych załączników, wykonaniu podpisu elektronicznego i przesłaniu dokumentów możesz oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia wniosku i informację o decyzji, które otrzymasz na podany adres e-mail.


Jeśli nadal masz wątpliwości, czy możesz zakwalifikować się do programu lub nie wiesz, jak wypełnić wniosek, możesz umówić się na bezpłatną konsultację z doradcą energetycznym z twojego regionu na stronie https://doradztwo-energetyczne.gov.pl


Do pobrania z naszej stron. Wzory