Strona korzysta z plików cookies, przetwarza dane, w tym profilowane w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie TDA Energy Sp. z o.o. 97-330 Poniatów, ul. Piotrkowska 32A

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Text...

 Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

97-300 Piotrków Tryb., ul. Wolborska 21


Program Czyste powietrze a instalacja fotowoltaiczna

Większość ludzi wie, że program priorytetowy Czyste powietrze to okazja, by niższym kosztem zadbać o docieplenie domu i wymianę starych, zanieczyszczających powietrze pieców na nowe - zdrowsze dla ludzi i środowiska źródła ciepła. Z tego programu odnieść korzyści może również inna grupa osób: zainteresowani zainstalowaniem u siebie paneli fotowoltaicznych. Kto może skorzystać z programu Czyste powietrze, jakie wymagania należy spełnić, gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek? O wszystkim dowiesz się w tym artykule.

 

eko świat

 

Na czym polega pomoc dla osób zainteresowanych zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaiczne?

 

Program Czyste powietrze nie przewiduje niestety zwrotu (całkowitego lub częściowego) kosztów zakupu i/lub montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w tym zakresie można uzyskać jedynie w formie pożyczki. Zmienne oprocentowanie udzielanej w ramach programu pożyczki wynosi WIBOR
12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Okres spłaty nie może przekroczyć 15 miesięcy. Istnieje możliwość otrzymania pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalny koszt jednostkowy na budynek nie może przekroczyć 30 000 złotych, a maksymalny koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi 6000 zł.

 

UWAGA: Program nie dotyczy osób, które rozpoczęły już inwestycję w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Aby wziąć udział w programie, nie można ponieść żadnych kosztów (z wyjątkiem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które można wykonać wcześniej) przed dniem złożenia wniosku.

 

Jakie są wymogi uzyskania pożyczki na mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach programu Czyste powietrze?

 

Aby otrzymać pożyczkę na instalację fotowoltaiczną, trzeba spełnić wymogi programu dotyczące: osoby beneficjenta, budynku i właściwości montowanych paneli fotowoltaicznych.

 

a) wymagania dotyczące beneficjenta

 

Z programu może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w tym budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje także osoby, które otrzymały zgodę na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub oddany do użytkowania. Jeśli dana nieruchomość jest własnością więcej niż jednej osoby, współwłaściciel może otrzymać wsparcie w ramach programu tylko w przypadku zgody wszystkich współwłaścicieli.

 

b) wymagania dotyczące budynku

 

Budynek, na którym zostanie wykonany montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, musi spełniać wymagania izolacyjności cieplnej podane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), które będą obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku. Wymagane jest również posiadanie źródła ciepła spełniającego warunki programu.

 

c) wymagania dotyczące ogniw fotowoltaicznych z osprzętem

 

Moduły fotowoltaiczne muszą mieć JEDEN z certyfikatów zgodności:

·       z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”

·       z normą PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”

 

Data potwierdzenia zgodności z normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Inwerter musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438.

 

Jak złożyć wniosek w programie Czyste powietrze?

 

Przyjmowaniem wniosków z programu Czyste powietrze zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby wypełnić wniosek, należy założyć konto na portalu internetowym Portal Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW, któremu podlega miejsce lokalizacji budynku, na które chcemy uzyskać dofinansowanie w postaci pożyczki. Na portalu znajduje się wniosek do wypełnienia w wersji elektronicznej oraz wzory wymaganych załączników. Po wypełnieniu wniosku należy go dodatkowo wydrukować i dostarczyć jego papierową wersję do odpowiedniego WFOŚiGW lub do gminy, jeśli ta podpisała porozumienie z tym funduszem w sprawie realizacji programu Czyste powietrze. Jeżeli jesteś posiadaczem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wersja elektroniczna wniosku jest wystarczająca. W przypadku wysyłania wniosku wyłącznie przez internet nie możesz jednak zapomnieć o dołączeniu wersji elektronicznej wszystkich wymaganych załączników. Podpisywanie umów o dofinansowanie ma zostać zakończone do dnia 31.12.2027 r.