Strona korzysta z plików cookies, przetwarza dane, w tym profilowane w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie TDA Energy Sp. z o.o. 97-330 Poniatów, ul. Piotrkowska 32A

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Text...

 Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

97-300 Piotrków Tryb., ul. Wolborska 21


Czym jest i jak działa farma fotowoltaiczna ?

Farma fotowoltaiczna

Czym jest i jak działa farma fotowoltaiczna?

 

Rosnąca popularność fotowoltaiki w Polsce sprawia, że coraz więcej osób poważnie zastanawia się nad instalacją paneli słonecznych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Czym innym jest jednak założenie paneli na własny użytek, a czym innym stworzenie farmy fotowoltaicznej. Czym właściwie jest farma fotowoltaiczna, jakie wymogi należy spełnić, by stać się jej właścicielem, czy to się opłaca?

 

Farma fotowoltaiczna, czyli elektrownia słoneczna – czym jest i gdzie może powstać?

 

Farma fotowoltaiczna to miejsce, w którym ciepło uzyskane z energii słonecznej przekształcane jest w energię elektryczną i przesyłane w tej postaci do sieci energetycznej, a stamtąd dalej do konkretnych odbiorców. W zależności od tego, jak bardzo wydajna jest mikroinstalacja, można pozyskać z niej nawet do kilku MW. Farma fotowoltaiczna składa się z paneli słonecznych, podobnych, jakie zobaczyć można na dachach domów użytkowników energii słonecznej, czyli prosumentów. Z tą tylko różnicą, że farma zawiera setki, a nawet tysiące paneli, pobierających energię od słońca. Według przepisów warunkujących stworzenie takiej elektrowni słonecznej w Polsce, wymagany jest odpowiedniej wielkości obszar, czyli co najmniej 2 ha powierzchni dobrze nasłonecznionej, bez drzew i budynków, które mogłyby zakłócić pobór energii z promieni słonecznych. Czasami w tym celu wykorzystuje się nieużytki, z tym, że nie wszystkie nadają się, by postawić na nich panele słoneczne. Z innych warunków, o których należy tu wspomnieć: grunt powinien być własnością osoby planującej stworzenie farmy fotowoltaicznej, a do najbliższej sieci średniego napięcia nie powinno być odległości większej, niż 200 metrów.

 

Jak działają panele fotowoltaiczne?

 

Znajdujące się w panelach słonecznych ogniwa fotowoltaiczne zawierają półprzewodnik (krzem), dzięki czemu zachodzą w nich reakcje fotoelektryczne, polegające na tym, że fotony z promieni słonecznych, powodują ruch elektronów w ogniwach, dzięki czemu powstaje napięcie elektryczne.

 

Instalacja fotowoltaiczna, którą zakłada się na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, generuje prąd tylko i wyłącznie dla naszego użytku, czyli do dogrzania domu w sezonie jesienno-zimowym oraz ogrzania wody. Farma fotowoltaiczna to miejsce, gdzie energia produkowana jest masowo, na sprzedaż. Oczywiście należy w tym celu zdobyć wymaganą przez ustawę o Prawie Energetycznym koncesję i zarejestrować działalność na Towarowej Giełdzie Energii. 

 

Farma fotowoltaiczna – jak zacząć?

 

Proces tworzenia farmy fotowoltaicznej można podzielić na kilka etapów. 

Pierwszym jest wybranie lokalizacji. Ważne jest odpowiednie nasłonecznienie, jeżeli chce się wygenerować odpowiednią ilość energii. Nic nie powinno zakłócać przepływu promieni słonecznych - ani ocienione tereny, ani zapylenie powietrza. Polska jest krajem, w którym nasłonecznienie nie jest tak duże, jak choćby na południu Europy, dlatego trzeba zwracać uwagę na jakość gruntu pod elektrownię słoneczną. Ważny jest także obszar – jak wspomniano, muszą być przynajmniej 2 ha gruntu, jeżeli farma ma generować około 1 MW energii. 

 

Kolejnym etapem jest przygotowanie projektu, zawierającego dokumentację dotyczącą urządzeń (paneli, inwerterów), wizualizację przedsięwzięcia i kosztorys. Cała dokumentacja potrzebna jest po to, żeby w ogóle móc podłączyć się do sieci energetycznej. Następnie w zakładzie energetycznym należy złożyć wniosek dotyczący warunków przyłączenia. Trzeba również posiadać tytuł prawny do gruntu. Teren pod instalację powinien spełniać wszystkie konieczne wymogi. 

 

Kolejny krok to złożenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o przyznanie promesy wydania koncesji z odpowiednimi załącznikami. Dopiero po spełnieniu wszystkich tych warunków można przystępować do kolejnego etapu budowy farmy fotowoltaicznej, czyli stawiania paneli.