Strona korzysta z plików cookies, przetwarza dane, w tym profilowane w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie TDA Energy Sp. z o.o. 97-330 Poniatów, ul. Piotrkowska 32A

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Text...

 Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

97-300 Piotrków Tryb., ul. Wolborska 21


PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Większość ludzi wie, że program priorytetowy Czyste powietrze to okazja, by niższym kosztem zadbać o docieplenie domu i wymianę starych, zanieczyszczających powietrze pieców na nowe - zdrowsze dla ludzi i środowiska źródła ciepła. Z tego programu odnieść korzyści może również inna grupa osób: zainteresowani zainstalowaniem u siebie paneli fotowoltaicznych. Kto może skorzystać z programu Czyste powietrze, jakie wymagania należy spełnić, gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek? O wszystkim dowiesz się w tym artykule.

  • Rosnąca popularność instalacji fotowoltaicznych, dających możliwość korzystania z energii ze źródeł odnawialnych, sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na dołączenie do grona prosumentów oraz - co za tym idzie - częściowego lub całkowitego uniezależnienia się od zakładu energetycznego. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie wysokich rachunków za prąd, co staje się wyraźnie zauważalne już po kilku latach od założenia instalacji na własne potrzeby. 


Na czym polega pomoc dla osób zainteresowanych zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej?

 

Program Czyste powietrze nie przewiduje niestety zwrotu (całkowitego lub częściowego) kosztów zakupu i/lub montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w tym zakresie można uzyskać jedynie w formie pożyczki. Zmienne oprocentowanie udzielanej w ramach programu pożyczki wynosi WIBOR
12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Okres spłaty nie może przekroczyć 15 miesięcy. Istnieje możliwość otrzymania pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalny koszt jednostkowy na budynek nie może przekroczyć 30 000 złotych, a maksymalny koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi 6000 zł.

 

UWAGA: Program nie dotyczy osób, które rozpoczęły już inwestycję w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Aby wziąć udział w programie, nie można ponieść żadnych kosztów (z wyjątkiem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które można wykonać wcześniej) przed dniem złożenia wniosku.

 

Jakie są wymogi uzyskania pożyczki na mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach programu Czyste powietrze?

 

Aby otrzymać pożyczkę na instalację fotowoltaiczną, trzeba spełnić wymogi programu dotyczące: osoby beneficjenta, budynku i właściwości montowanych paneli fotowoltaicznych.

 

a) wymagania dotyczące beneficjenta

 

Z programu może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w tym budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje także osoby, które otrzymały zgodę na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub oddany do użytkowania. Jeśli dana nieruchomość jest własnością więcej niż jednej osoby, współwłaściciel może otrzymać wsparcie w ramach programu tylko w przypadku zgody wszystkich współwłaścicieli.

 

b) wymagania dotyczące budynku

 

Budynek, na którym zostanie wykonany montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, musi spełniać wymagania izolacyjności cieplnej podane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), które będą obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku. Wymagane jest również posiadanie źródła ciepła spełniającego warunki programu.

 

c) wymagania dotyczące ogniw fotowoltaicznych z osprzętem

 

Moduły fotowoltaiczne muszą mieć JEDEN z certyfikatów zgodności:

·       z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”

·       z normą PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”

 

Data potwierdzenia zgodności z normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Inwerter musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438.

 

Jak złożyć wniosek w programie Czyste powietrze?

 

Przyjmowaniem wniosków z programu Czyste powietrze zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby wypełnić wniosek, należy założyć konto na portalu internetowym Portal Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej WFOŚiGW, któremu podlega miejsce lokalizacji budynku, na które chcemy uzyskać dofinansowanie w postaci pożyczki. Na portalu znajduje się wniosek do wypełnienia w wersji elektronicznej oraz wzory wymaganych załączników. Po wypełnieniu wniosku należy go dodatkowo wydrukować i dostarczyć jego papierową wersję do odpowiedniego WFOŚiGW lub do gminy, jeśli ta podpisała porozumienie z tym funduszem w sprawie realizacji programu Czyste powietrze. Jeżeli jesteś posiadaczem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wersja elektroniczna wniosku jest wystarczająca. W przypadku wysyłania wniosku wyłącznie przez internet nie możesz jednak zapomnieć o dołączeniu wersji elektronicznej wszystkich wymaganych załączników. Podpisywanie umów o dofinansowanie ma zostać zakończone do dnia 31.12.2027 r.